شناسه عنوان قیمت حداقل حداکثر -
Clubhouse کلاب هاوس
125 فالوور کلاب هوس- ظرفیت 2کا 85,000 تومان 100 2000
124 1000 عدد فالوور کلاب هاوس 225,000 تومان 1 1
123 750 عدد فالوور کلاب هاوس 185,000 تومان 1 1
122 500 عدد فالوور کلاب هاوس 125,000 تومان 1 1
121 250 عدد فالوور کلاب هاوس 63,000,000 تومان 1 1
120 100 عدد فالوور کلاب هاوس 36,000,000 تومان 1 1
خدمات Spotify
130 Spotify Free Plays 20,000 تومان 1000 10000
129 Spotify Playlist Followers 18,000 تومان 500 10000
128 فالوور فیک Spotify 18,000 تومان 500 10000
ممبر تلگرام
127 ممبر ارزان کانال تلگرام 35,000 تومان 100 10000
126 ممبر ارزان گروه تلگرام 35,000 تومان 100 10000
کامنت اینستاگرام
119 کامنت تعریف از پست علمی-ویدیویی جالب 40,000 تومان 10 40
118 مجموعه کامنت سلام و احوال پرسی 40,000 تومان 10 40
117 مجموعه کامنت تبریک تولد 40,000 تومان 10 40
116 مجموعه کامنت تبریک عمومی 40,000 تومان 10 40
ویو فیلم اینستاگرام
114 ویو فیلم اینستاگرام با ایمپرشن 1,500 تومان 100 10000
113 ویو پست اینستاگرام با سرعت بالا 1,200 تومان 250 100000
112 ویو IG TV اینستاگرام +ایمپرشن+پروفایل ویزیت 2,500 تومان 100 50000
111 ویو + ایمپرشن پست اینستاگرام 2,000 تومان 100 1500000
لایک اینستاگرام
115 پاور لایک اینستاگرام 58,000 تومان 50 20000
110 لایک ارزان خارجی اینستاگرام 11,000 تومان 100 5000
109 لایک IG tv ارزان 14,000 تومان 100 50000
108 ارزان ترین لایک اینستاگرام 15,000 تومان 100 5000
107 لایک ایرانی ارزان سرور1 16,000 تومان 100 10000
فالوور اینستاگرام
106 فالوور میکس فوق العاده سرعتی با 50 درصد هدیه 28,000 تومان 250 100000
105 فالوور ایرانی کیفیت عالی 34,000 تومان 100 90000
104 فالوور میکس ایرانی سرعت پایین 20,000 تومان 100 5000
103 فالوور ایرانی با کیفیت سرور 9 26,000 تومان 100 5000
102 فالوور میکس سرور 7 28,000 تومان 50 10000
101 فالور میکس سرور 5 22,000 تومان 50 5000
100 فالوور ارزان ایرانی سرور3 25,000 تومان 100 5000
99 فالوور ایرانی ارزان سرور1 28,000 تومان 100 5000
خدمات Youtube
135 ساب اسکرایب یوتیوب 350,000 تومان 100 500
134 YouTube AdWords Views 90,000 تومان 100 10000
133 YouTube Subscribers ارزان 135,000 تومان 100 3000
132 لایک ارزان یوتیوب 30,000 تومان 100 50000
131 ویو یوتیوب ارزان 35,000 تومان 100 10000
خدمات فیس بوک FaceBook
141 Facebook Profile Followers 75,000 تومان 1000 10000
140 Facebook Video Views 9,000 تومان 500 100000
139 Facebook Post Likes 65,000 تومان 100 5000
138 Facebook Page Likes 145,000 تومان 100 20000
137 Facebook Profile Followers سرور دو 120,000 تومان 50 10000
136 Facebook Profile Followers 130,000 تومان 50 1000
اپل آیدی معتبر آمریکا
83 اپل آیدی معتبر آمریکا 12,000,000 تومان 1 100