صفحه اصلی سئوالات متداول آیا فالوور ها بعد از مدتی از بین میروند؟

آیا فالوور ها بعد از مدتی از بین میروند؟

آیا فالوور ها بعد از مدتی از بین میروند؟

خیر. بستگی به کیفیت فالووری که خریداری می کنید درصد ریزش فالوور ها مشخص شده و از 5 تا 20 درصد ریزش داشته ولی بقیه فالوور ها باقی می مانند.ارسال نظر