صفحه اصلی مطالب مفید ویو اینستاگرام

ویو اینستاگرام

ویو اینستاگرام

خرید ویو اینستاگرام 

ویدیوهاتون بازدید نداره ؟ 

همانطور که میدانید اینستاگرام در اقدامی جدید برای ویدیوها شمارنده تعداد بازدید در نظر گرفته است .اگر تعداد فالوراتون کم است و ویدیوهاتون بازدید ندارند میتونید افزایش بازدی تعداد بازدید که با عبارت های ویو و یا سین هم از آن یاد می شود را افزایش دهید و فقط با خرید ویو میتوانید شاهد افزایش آنها باشید .ارسال نظر